I. A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye több évre visszamenőleg bekapcsolódott a TIOP-os és TÁMOP-os pályázatokba.Ennek köszönhetően pedagógusaink megismerték a kompetencia alapú oktatás lehetőségeit, elsajátították az új módszertani kultúrát. Időben felismerték a váltás szükségességét, és mindent megtettek annak érdekében, hogy új alapokra helyezett innovatív intézménnyé váljon iskolánk. A mindennapok részévé vált a differenciálás, a tanulók egyéni képességihez igazított napi munka. Iskolánk felkészült az SNI és a BTMN-es tanulók együttnevelésére is.

 

Az ,, Intelligens iskola’’ program nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének. Ehhez a programhoz tagintézményünk a TIOP 1.1.1.-2007 programmal csatlakozott.

 

2009-es tanévben a TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján a tartalmi, módszertani fejlesztés mellett igen jelentős lett az előrelépés a tárgyi feltételek terén is hozzájárulva az oktatás minőségének javulásához. A sikeres pályázattal megteremtettük a munkaerő-piaci alkalmazkodásához szükséges, az egész életen át tartótanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését, a tanulók kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését.

 

A tárgyi fejlesztések mellett törekszünk arra, hogy a városban és szakmai körökben mind ismertebbé váljunk. Ennek érdekében évről évre a Petőfi - napok keretében megrendezzük a nagy érdeklődésre számot tartó megyei szintű:

o Kitárul a világ megyei angol (4-8. évfolyam) nyelvi versenyt

o meghívásos Petőfi labdarúgó kupa (felső tagozat) labdarúgó versenyünkre és

o rajzversenyünkre (1-8. évf.) is több száz gyerek érkezik. Az elkészített művekből kiállítást szervezünk.

Az országos és megyei szaknapok, konferenciák, nyitott iskolai napok, bemutató tanítások tapasztalatát igyekszünk kamatoztatni iskolánkban is.

 

A tehetségazonosítás és fejlesztés, bemutatás rendszeres fórumai: mesemondó, versmondó, helyesírási versenyek, háziversenyek természetismeretből, kémiából, matematikából, saját szervezésű sportverseny (Petőfi labdarúgó kupa) Olvasni jó- irodalmi vetélkedő.

Zrínyi-matematikaverseny, Kaán Károly Természetismereti Verseny, Hevesy György Kémia verseny Curie – környezetvédelmi és kémia verseny. Természetismeretből országos szintű eredmények- helyszíni és levelezős versenyeken egyaránt.

 

Az intraperszonális területen a drámapedagógiát helyezzük előtérbe. Ennek színtere elsősorban a tánc-és drámaórák, osztályfőnöki órák, életpálya szakkör a színjátszó-szakkör keretében angol nyelvű színdarabok betanítása, megyei drámafesztiválon, iskolai rendezvényeken való szereplés folyik. Célunk, hogy a személyiségfejlesztés mellett a legtehetségesebbek elsajátítsák a dramatizálás technikáit, fejlődjön kifejezőkészségük, kommunikációs képességük.

Már 1. osztályban kezdődik az idegen nyelv oktatása, melyet a 4. évfolyamtól csoportbontásban, az egyik osztályban tagozatos formában tanítunk.

Ebben a komplex tehetséggondozó programunkban a tanulók délelőtti és délutáni foglalkozásai szerves egységet alkotnak. Elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése, miközben a gyerekek képességeitől függően lehetőség nyílik tehetségük feltárására és gazdagítására külön foglalkozásokon is.

Tehetséggondozás

 •  természettudományok,
 •  színjátszás,
 •  idegen-nyelv,
 •  informatika,
 •  sport,
 • képzőművészet

 

Tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások, előadások szervezése 10-14 éves korosztály számára. Pedagógiai programunk alapján az idegen nyelv oktatást az első évfolyamtól szervezzük meg, a felső tagozaton csoportbontásban történik heti 3-5 órában.

Együttműködéseink alapján legtehetségesebb tanítványainkat városi-kistérségi rendezvényekre, eseményekre delegáljuk. Az ott elért eredményeiket rögzítjük.

 

II. Konkrét programjaink:

 • "Kitárul a világ" megyei angol (4-8. évfolyam) nyelvi verseny
 • meghívásos Petőfi labdarúgó kupa (felső tagozat) labdarúgó versenyünkre és
 • rajzversenyünkre (1-8. évf.) is több száz gyerek érkezik. Az elkészített művekből kiállítást szervezünk
 • "Aprók meséi”- mesemondó városi verseny szervezése
 • Dráma-szakkör keretében színdarabok betanítása, nemzetközi drámafesztiválon, iskolai rendezvényeken való szereplés
 • Városi és levelezős versenyeken való részvétel. (Móra-matek, hódmezővásárhelyi       Manó Tanoda)
 • Víz világnapja, Föld világnapja alkalmából rajz, ill. plakát készítése
 • Olvasni jó! - irodalmi vetélkedő

Petőfi Regisztrált Tehetségpont