Tevékenyen a környezetért - ÖKO tábor
,,Tevékenyen a környezetért’’ táborban vettek részt a borbányai iskola harmadik, negyedik osztályos tanulói. A tábor a NYÍRVV és az iskola közös szervezésében, Pucsok Attiláné irányításával valósult meg. Színes programok várták a gyerekeket: méhészettel ismerkedtek, kézműveskedtek, Tiszalökön csónakos tanösvény túrán vettek részt. Az állatgondozás, állatetetés rejtelmeibe kaptak betekintést.

 

ÖKO ISKOLA

Öko iskolai munkacsoport

 Megalakulása:

Tagjai:      Vargáné Tóth Eleonóra           Tanár, csoportvezető

                  Bajnay Kornél                          Tagintézmény vezető

                  Patakiné Rudi Andrea            Dök-segítő tanár

                  Tóthné Rehó Judit                   Tanító

Célkitűzéseink:

  • A program segítse elő a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
  • Az ökológiai nevelés során a tanulókat ismerkedjenek meg azokkal a folyamatokkal, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak.
  • Ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.
  • Értsék meg a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
  • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
  • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
  • Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.

 

   

 

Ökoiskola kritériumrendszere

 

Feladatok, tevékenységek

 

Határidő

 

Felelős

  1. Alapdokumentumok

Pedagógiai program

 

Fenntarthatóságra nevelés célkitűzései

 

Folyamatos

 

Katona Istvánné

 

Helyi tanterv

 

Fenntarthatóságra nevelést célzó elemek

 

Folyamatos

 

Bajnay Kornél

 

Munkaközösségi munkatervek

 

Kapcsolódnak az intézmény ökoiskolai munkatervéhez

 

Folyamatos

 

Vargáné Tóth Eleonóra

 

IMIP

 

Fenntarthatóság monitorozása

 

Tanév vége

 

Kissné Németh Judit

 

Intézmény éves munkaterve

 

Tartalmazza az ökoiskola munkatervét

 

Folyamatos

 

Bajnay Kornél

  1. Szervezeti feltételek

Az ökoiskolai munkacsoportba a tantestület lehetőleg minden munkaközössége delegál tagot.

 

Éves munkaterv elkészítése

Tervezett programok megvalósítása

 

Folyamatos

 

Vargáné Tóth Eleonóra

Munkacsoport tagjai

 

Ökoiskola kritériumrendszere

 

Feladatok, tevékenységek

 

Határidő

 

Felelős

A diákönkormányzat bekapcsolódik az ökoiskolai munkaterv megvalósításába

Dök gyűléseken az ökocsoport megalakítása, részvétel a feladatok megvalósításában

 

Folyamatos

Patakiné Rudi Andrea

A diákönkormányzatnak saját „zöld” csoportja van

Zöld csoport megalakítása

Szeptember

Patakiné Rudi Andrea

3. Pedagógiai munka

Projektmódszer, témahét a fenntarthatóságra nevelés érdekében

 

Takarítsuk meg iskolánk környezetét!

Öko-hét

 

 

Szeptember 22-26.

Április 20-24.

Október

 

Vargáné Tóth Eleonóra

Kooperatív technikák használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében

Tanítási órákon, Öko-héten

Folyamatos

Tanítók, szaktanárok

Külső helyszínen zajló tevékenységek

Szelektív szombat - tornapálya

Víz világnapja: Vízügyi Múzeum látogatása

Madarak, fák, méhek napja – Botanikus kert

Szeptember 14.

Március 23.

Május 13.

Tóthné Rehó Judit

Osztályfőnökök

Vargáné Tóth Eleonóra

         

 

 

Papírgyűjtés

2016. április 20.

Iskolánkban már több éves hagyomány, hogy a diákönkormányzat szervezésében megkezdődött a papírgyűjtés. Akciójuk sikerrel zárult. A gyerekek és szüleik is rengeteg papírt hoztak, hamar megtelt a konténer.   

2015. szeptember 16-20. Takarítsuk meg az iskola környékét!

Vargáné Tóth Eleonóra tanárnő szervezésében és az osztályfőnökök vezetésével az osztályok tanulói lelkesen takarították, szépítgették a számukra kijelölt helyeket iskolánk környékén.

 

Terepgyakorlaton a természetismereti szakkörösök