TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001

 

Megérkeztek iskolánkba a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ komplex informatikai fejlesztésének keretében azok a korszerű számítógépek, amelyeket az Új Széchenyi Terv TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 pályázat keretében iskolánk kapott.
 A kiemelt projekt célja, hogy az oktatási intézményeket korszerű, a kor igényeit kielégítő informatikai eszközökkel lássa el, így biztosítva minden diáknak az esélyegyenlőséget az informatika oktatásban.
 

 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN" című projekt

MÓDSZERTANI INNOVÁCIÓS MODUL

Mentoráló intézményi program

(gyerekek, tanulók fejlesztésére vonatkozó

gyakorlat -óvoda-iskola átmenet).

A pályázat célja az, hogy a már bevált, jól működő modellt, mentoráló intézményként

megismertessük és átadjuk olyan iskoláknak, ahol igény mutatkozik rá.

 A program megvalósítása során, az érdeklődők megismerhetik az iskolánkban már működő     

módszertani modellt, (óvoda-iskola közötti átmenet) és segítünk annak saját intézményükbe

való adaptálásában.

Rendezvénysorozatunk további célja, hogy a szülők és leendő tanítványaink megismerjék intézményünket, az itt folyó munkát, valamint erősítse a gyermekekben azokat a képességeket és készségeket, pozitív attitűdöket, amelyek a gyerekek számára megkönnyítik az óvoda-iskolai átmenetet, s az első osztály sikeres, zökkenőmentes kezdéséhez szükségesek. Mivel a gyermekek több óvodából kerülnek egy osztályba, ezért nagyon fontosnak tartjuk az egymással való találkozást, ismerkedést is. A foglalkozásokon játékos kapcsolatfejlesztő tevékenységeket végeznek, önismereti tudatosságnövelő, ritmus- és koordinációs gyakorlatok során kreativitás, fantázia, érdeklődés, problémamegoldás és észlelés, tolerancia-, bizalomfejlesztés zajlik, továbbá nagy hangsúlyt helyezünk a verbális és nonverbális képességek fejlesztésére.

Intézményi adaptáció esetén a program hozzájárul, hogy megismerjük a leendő elsősöket, személyiségüket, az alulszocializáltság minőségét, mértékét, a hátránykompenzációra szoruló tanulók esetében fennálló területeket. Időben megkezdődik a fejlesztésre irányuló tevékenység. Az óvoda-iskola átmenet, stressz-és zökkenőmentessé válik. Diákjaink kapcsolatba kerülnek leendő elsőseinkkel, feladataikon keresztül fejlődik toleranciájuk, attitűdjük.

 

 

TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0072

Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán

 

Nyíregyháza város konzorciumi partnereként a Petőfi Sándor Általános Iskola ezen a pályázaton 25 millió forintot nyert.

A TÁMOP 3.1.4. alapvető célkitűzései a következők voltak:

- A pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése

- A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű fejlesztése

- A tanulói kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztése

- Egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása

A pedagógiai munkában alkalmazott alapelvek: 

- Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás

- Életszerű tartalmak, mélységelvű tanítás („kevesebb több”)

- Megváltozott tanulásszervezés / differenciálás, kooperáció

- Árnyalt értékelés

- Tanári szerepváltozás

- Befogadó környezet

A megvalósítás időszaka a 2009/2010. tanév volt. Jelenleg a kötelezően meghatározott öt éves fenntarthatóság harmadik évében járunk.

Ebben a tanévben résztvevő tanulócsoportok és pedagógusok:

NAT szerinti kulcskompetencia terület

Osztály

Fejlesztő nevelő

Matematika – logika

2.b

Hostyisóczkiné Szakács Ildikó

Életpálya építés „A”

1.b

Botfalusi Tiborné

Szövegértés-szövegalkotás „A”

2.a

Czoborné Raffay Emese

Szövegértés-szövegalkotás „B”

2.b

Tóthné Rehó Judit

Magyar műveltségterület tantárgyi bontás nélkül

5.a

Krámos Istvánné

Magyar műveltségterület tantárgyi bontás nélkül

6.a

Ligeti Józsefné

Életpálya építés „C”

8.a

Reznekné Kárpáti Margit

 

Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, bővítése Nyíregyházán

Pályázati konstrukció:

Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése” - ÉAOP-2009-4.1.1/A
Projektgazda: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: ÉAOP-4.1.1./A-09-2010-0009

Projekt összköltsége: 209.428.495 Ft


A projekt keretében a nyíregyházi Petőfi Sándor Általános Iskola 3 tanteremmel bővült, valamint sor került az épület új homlokzati festésére, az ereszbádogozás és a homlokzati nyílászárók és a radiátorok cseréjére, a belső lépcsők, padlóburkolatok, belső falfelületek felújítására és a beépített szekrények megújítására. Ezeken kívül megvalósult az orvosi szoba és a tornaterem felújítása, valamint a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges bútorok, fejlesztő szoba eszközeinek bővítése. Az új épületrész komplex akadálymentesítésével együtt sor került az akadálymentes bejárat, parkoló és vizesblokk kialakítására, valamint egy szinteket összekötő személylift beépítése is történt.
A projekt lehetővé tette az IKT eszközök fogadására/működtetésére alkalmas intézményi környezet kialakítását, differenciált kompetenciafejlesztést, a minőségi oktatás megvalósítását.

Kattints id a szöveg módosításához.