Komplex Instrukciós Program

 

A program a következő célok elérését tűzi ki:

 • Az osztályon belüli rangsorbeli problémák felismerése és kezelése.
 • A csoportfoglalkozások alatt az integrált, heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül a tanulók közötti együttműködési szerepek, normák kiépítése.
 • Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt megbúvó képességek kibontakoztatása.

A programot a tantestület minden tagja alkalmazza! 

 

A Program fő elemei:

 • Sokféle képességre épített tanítási egység, amely magas fokú gondolkodási képességet igényel a fő téma köré szervezett aktív csoportmunkára alapozva.
 • Speciális instrukciós stratégia, amelyen keresztül a tanár felkészíti a tanulókat az együttműködési normákra, valamint azokra a szerepekre, amelyek saját csoportmunkájuk vezetéséhez szükségesek.
 • A tanuláshoz az egyenlő hozzáférhetőség biztosítása, felkészítés az osztályon belüli státuszproblémák felismerésére és kezelésére.

 

Amire nagy hangsúlyt fektetünk:

 • fejlesztjük a kommunikációt és a kérdéskultúrát,
 • megmozgatjuk a képzeletet és a fantáziát,
 • megtanítjuk, hogy a hibázás természetes dolog,
 • a feladatokon keresztül rádöbbentjük a gyereket arra, hogy érti a folyamatot, sőt, a tanórán történtekhez köze van,
 • a cselekvésen keresztül gondolkodtatunk,
 • a programban alkalmazott szabályokon, normákon keresztül elősegítjük a szabálytudat kialakulást, amely a közösségi viselkedés fontos eleme,
 • a gyerekeket megtanítjuk arra, hogyan alakítsanak ki kapcsolatot egymással.

 

Alapgondolataink:

 • kreativitás és innováció,
 • kritikus gondolkodás és problémamegoldás,
 • tanulói kommunikáció és együttműködés,
 • sikerélmény nyújtása, függetlenül attól, hogy milyen képességekkel születtek, milyen adottságokkal rendelkeznek,
 • a gyerekek személyiségét pozitív irányba alakítjuk,
 • mindenkinek olyan tevékenységet ajánlunk fel, hogy sikerélménye legyen,
 • az egyéni érdek megtörésére szolgáló kollektivizmust nem támogatjuk.

 

Elvárt eredmény:

 • magatartásbeli problémák megszűnése,
 • gyerekek közötti kapcsolat javulása, harmonikussá válása,
 • egyéni és csoportos siker,
 • önbizalom, határozottság növekedése.
 • tanulmányi eredmény javulása.

 

Szülői vélemények a KIP-ről

   A KIP-es foglalkozás számomra egy új, de ugyanakkor nagyon érdekes tanítási módszernek tűnik, ami felkelti a gyerekek érdeklődését. Ez a módszer segít abban, hogy gyermekeink jobban érvényesüljenek, sikeresebbek legyenek az elkövetkező években. Segíti a gyereket saját véleményének kinyilvánításában, önálló gondolatainak kifejezésében. Ez a foglalkozás segíti a tanulót az időbeosztásban, koncentrációban és fejleszti a csoportos munkát, valamint a kommunikációs készséget.

   A foglalkozás számomra pozitív élményt jelentett, és örülök, hogy gyermekem ezen foglalkozások aktív résztvevője lehet.

   Ez a foglalkozás számomra egy sokak számára ismert jelmondatot juttatott eszembe, miszerint: „Egy mindenkiért, mindenki egyért!”

    Köszönöm, hogy részese lehettem ezen foglalkozásnak!            

       Kincs Boglárka 4. a osztályos tanuló édesanyja

 

A szülői értekezlet keretében betekintést nyerhettünk a KIP-es órákra. Jól éreztem magam, felszabadultabb volt a hangulat, mint máskor. A mi kis csapatunk elbeszélgette az időt és csak a feladat felével lettünk kész. A közös „munka” jobban összekovácsolta a szülőket is. Minden elismerésem a gyerekeké, akik ezeket a feladatokat 20 perc alatt teljesítik. Jó dolog, hogy közösen végzik el a feladatokat, segítve egymásnak, így a gyengébb képességűeknek is több a sikerélményük. Emlékezetes szülői értekezletben volt részünk.

      Papp Nóra 4. a osztályos tanuló édesanyja

 

Nagyon ötletes dolognak tartom, hogy bepillanthattunk a gyermekeink mindennapi életébe és egy kicsit mi is úgymond kisiskolások lettünk. Nekem külön meglepetés volt, mert az én gyermekem nem mondta, hogy le leszünk tesztelve,  de ez egy nagyon jól sikerült szülői értekezlet volt. Kicsit nekünk is, mint szülőknek olyan volt, mint egy ismerkedős „csapatépítő tréning” kicsit megismertük egymás gondolatait, kinek mi a fontos pl. a mi csapatunknál, hogy mi a fontos a család életében.

Gyermekeink munkáit látva meg tudtuk mennyire kreatívak és milyen jól tudnak közösen csapatban dolgozni.

Hát igen ők kreatívabbak, mint mi voltunk, mert mi felnőtt létünkre is sikeresen rontottuk (fordítva ragasztás).

Nekem az is tetszett, hogy a kérdések révén előjöttek az iskolával kapcsolatos dolgok is, amiket megvitattunk, hogy kinek mi a problémája pl.: étkezés stb.

Köszönjük ezt a szülőit és részemről máskor is lehet hasonló.

   Hegedüs György 4.a osztályos tanuló édesanyja

 

 

     Nekem nagyon tetszett a KIP-es szülői értekezlet. Sok érdekes információt tudtunk meg arról, hogy hogyan is zajlik egy ilyen tanóra.

     Megtanítja a gyerekeket a csoportmunkára, tanít, fegyelmez is egyben. Megmutatja, hogy itt közös erővel kell együtt dolgozni, mert mindenki véleménye, gondolata, szerepmunkája egyaránt fontos.

      Mi felnőtt fejjel nem tudtuk befejezni a feladatot időre. A gyerekek rendkívül ügyesek már ezekben a feladatokban. Segítenek egymásnak, hiszen minden feladat csapatmunka. Ha valaki lemarad, a csapat veszít. A „beszámoló” szerepe is nagyon érdekes, hiszen aki eddig félénk volt az osztály előtt, most játékos formában kibontakoztathatja hangját. Büszkén kiáll a többiek elé, képviseli a csapatát. Szerintem ez a „játék” önbizalmat ad a gyerekeknek és kihoz belőlük egy olyan rejtett tulajdonságot, kreativitást, amire ők nem is gondoltak. Örülök, hogy a csapattagok is változnak, így azok a gyerekek is „dolgozhatnak” együtt, akik nem is barátkoznak osztályon belül.

A játék során a gyerekek rendkívüli fegyelmezettséget tanulnak. Kicsit az önállóságra is nevel. A munka időre kész legyen, az asztalon is rend legyen.

     Az én gyermekem különösen szereti ezeket a tanórákat, mert nagyon érdekesek. Szívesen mesél nekünk, ha hazajön az iskolából.

      Hegedüs Erika 4. a osztályos tanuló édesanyja