Különös közzétételi lista

2018/2019.

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye

4405 Nyíregyháza, Alma u. 70.

 

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

Pedagógusok

Végzettség, szakképzettség

Tantárgyfelosztás

 

1.

 

 biológia-, testnevelés-,   

 technika-, számítástechnika-

 tanár, közoktatási vezető 

 szakvizsga,

 inkluzív nevelés tanára

technika életvitel és gyakorlat 5-6-7.o.

 

 

2.

 

tanító, testnevelés

szakkollégium, közoktatási vezető szakvizsga

iskolaotthonos tanító (matematika) 3.o.

napközi 3.o.

           3.

matematika-, ének szakos tanár, okleveles ének-zene tanár

matematika 5-8.o.

ének –zene 7-8. o.

napközi 6.o.

4.

történelem-, angol-, orosztanár

történelem 6.o., 8.o.

angol 3.o., 5.o, 6., 8.o.

napközi 6.o.

5.

matematika,

számítástechnika

matematika 5.o., 6.o.

informatika 4.o.

napközi 6.o.

6.

történelem-, angol-, orosztanár

történelem, hon-és népismeret 5.o.

angol 4.o., 5.o., 7.o.

7.

földrajz-, testneveléstanár,

egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsga

osztályfőnök 8.o.

testnevelés 4.o.,  5.o, 7.o., 8. o.,

földrajz 7.o., 8.o.

8.

rajz-, történelem szakos tanár, okleveles vizuális –és környezetkultúra tanár, okleveles angoltanár

angol 5.o., 7.o, 8..o.,

vizuális kultúra 7.o, 8.o.

történelem 6.o., 7.o.

            9.

matematika-, pedagógiatanár, középfokú könyvtáros

könyvtáros

 

 

 

10.

magyar-, történelemtanár

könyvtár

osztályfőnök 7.o.

magyar 7.o.,8.o.

történelem 7.o, 8.o

tanulószoba 7.o.

11.

földrajz-, testneveléstanár

osztályfőnök 5.o.

természetismeret 5.o.,

testnevelés és sport 1-2.o, 5-6.o.

12,

matematika,

okleveles angol szakos tanár

osztályfőnök 6.o.

matematika 6.o, 7.o.

angol 4.o, 6.o., 7.o.

napközi 6.o.

13.

matematika-, földrajz-, számítástechnika-tanár, okleveles infomatikatanár

matematika 5.o., 8.o.,

informatika 1.o., 2.o., 4.o., 5.o., 6.o., 8.o.

földrajz, 7.o., 8.o.

                  14.

 

magyar-, könyvtár tanár

magyar nyelv és irodalom 5.o, 6.o.,8.o.,

napközi 6.o.

15.

tanító, gyógypedagógia szakkollégium, angol műveltségi terület, közoktatási vezető szakvizsga, okleveles pedagógiatanár

osztályfőnök 6.o.

angol 1.o,, 2.o,, 3.o., 6.o.

etika 5-8.o.,

napközi 6.o.

16.

fizika-, számítástechnika- tanár

osztályfőnök 7.o.

fizika 7-8.o.,

informatika 6.o, 7.o., 8.o.,

tanulószoba 7.o.

17.

biológia-, földrajztanár

természetismeret 5.o., 6.o.

napközi 5.o., 6.o.

18.

okleveles magyartanár,

okleveles angoltanár

osztályfőnök 5.o.

magyar 5.o, 6.o., 7.o.

angol 5.o.

19.

biológia-, testneveléstanár, közoktatási vezető szakvizsga,

inkluzív nevelés tanára

osztályfőnök 8.o.

biológia 7-8. o.,

testnevelés és sport 7., 8.o.

20.

 

matematika-, kémiaszakos tanár,

kémia 8.o.,

21.

 

matematika-, kémiaszakos tanár,

kémia 7-8.o.,

 22.

tanító, könyvtár szakkollégium

osztályfőnök 1.o.

iskolaotthonos tanító (matematika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra, testnevelés 1. o.,)

23.

tanító, ember- és társadalomismeret műveltségi terület

iskolaotthonos tanító (magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, ének 1.o.)

24.

tanító, rajz szakkollégium

osztályfőnök 1.o.

iskolaotthonos tanító (magyar nyelv és irodalom, etika, környezetismeret, életvitel és gyakorlat1.o.,)

25.

tanító, rajz szakkollégium, közoktatás vezetői szakvizsga

iskolaotthonos tanító (matematika, ének, testnevelés és sport, vizuális kultúra 1.o., 5.o, 6.o.)

 

26.

 

tanító, könyvtár szakkollégium, tanulási zavarok preventív pedagógusa szakvizsga

osztályfőnök 2.o.

iskolaotthonos tanító (magyar nyelv és irodalom, környezetismeret,

etika, ének 2.o.,)

27.

tanító, könyvtár szakkollégium

iskolaotthonos tanító (matematika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra testnevelés és sport 2.o.)

28.

tanító, orosz, pedagógia szakkollégium

osztályfőnök 2.o.

iskolaotthonos tanító (magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, etika, ének 2. o.,)

29.

tanító, könyvtár szakkollégium

iskolaotthonos tanító (matematika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra

testnevelés és sport 2. o.,)

30.

tanító, ének szakkollégium, tanulási zavarok preventív pedagógusa szakvizsga

osztályfőnök 3.o.

iskolaotthonos tanító (magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, etika,

testnevelés és sport 3.o.,

ének 3.o., 5.o, 6.o,) 

 31.

tanító, testnevelés- és pedagógia szakkollégium

iskolaotthonos tanító (életvitel és gyakorlat 3.o, 4.o.

vizuális kultúra 3.o., 4.o.)

32.

tanító, magyar műveltségi terület

iskolaotthonos tanító (testnevelés 3.o, matematika 3.o.)

33.

tanító, magyartanár, közoktatási vezető szakvizsga

osztályfőnök 3.o.

iskolaotthonos tanító (magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, etika, ének 3.o.,)

34.

tanító, rajz szakkollégium, drámapedagógus, pedagógus  szakvizsga

osztályfőnök 4.o.

iskolaotthonos tanító (magyar nyelv és irodalom, etika, környezetismeret, vizuális kultúra, 4. o.,)

            35.

tanító, rajz, könyvtár szakkollégium,

osztályfőnök 4.o.

iskolaotthonos tanító (matematika, 3-4.o., testnevelés és sport 4.o., etika 4.o.)

36.

tanító, magyar műveltségi terület

iskolaotthonos tanító (magyar nyelv és irodalom, testnevelés, környezetismeret, ének 4.o.)

37.

 

tanító, testnevelés szakkollégium, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak tanári szak)

inkluzív nevelés tanára,

tanulási zavarok preventív pedagógusa szakvizsga

fejlesztő pedagógus

 

 1. A nevelő – oktató munkát közvetlenül segítők száma, végzettsége, feladatköre

Dolgozó

Végzettség, szakképzettség

Feladatkör

 

1.

biológia, környezetvédelem szakos tanár

pedagógiai asszisztens

 1. Alkalmazottak száma, végzettsége, feladatköre

Dolgozó

Végzettség, szakképzettség

Feladatkör

 

1.

szakközépiskolai érettségi, képesített könyvelő, pénzügyi ügyintéző

iskolatitkár

2.

szakközépiskola, informatikai rendszergazda szaképesítés

 rendszergazda

 1. Tanulólétszám

osztály

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

össz.

létszám

18

22

21

22

26

26

24

19

178

osztály

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b

 

létszám

23

26

25

26

20

25

16

17

178

 1. Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve

 

 

2011. 

2012. 

2013

2014.

2015.

Országos kompetenciamérés eredményei

Országos átlag

Országos átlag

Iskolai átlag

Országos átlag

Iskolai átlag

Országos átlag

Iskolai átlag

Országos átlag

Iskolai átlag

Országos átlag

Szövegértés

6. évfolyam

1514

 1368

1487

1472

1507

1497

1462

1481

1477

1436

8. évfolyam

1649

 1380

1537

1567

 1543

1557

1510

1557

1402

1567

Matematika

6. évfolyam

1505

 1461

 1433

1486

 1514

1489

1535

1491

1508

1462

8. évfolyam

1661

1456

1578

1612

 1600

1614

1554

 1617

1610

1618

 

2016.

2017.

2018.

 

 

Országos kompetenciamérés eredményei

Iskolai átlag

Országos átlag

Iskolai átlag

Országos átlag

Iskolai átlag

Országos átlag

Iskolai átlag

Országos átlag

Iskolai átlag

Országos átlag

Szövegértés

6. évfolyam

1460

1494

1419

1503

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam

1523

1568

1616

1571

 

 

 

 

 

 

Matematika

6. évfolyam

1413

1460

1539

1497

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam

1605

1597

1626

1612

 

 

 

 

 

 

                           
 1.  

 

 1. Az intézményi lemorzsolódás, tankötelezettség

 

 

1.évf.

Szülő kéré-sére ismé-tel

1. évf.

2.évf.

2.évf. Szülő kéré-sére ill. hiányzás

miatt ismétel

3.évf. Szülő kéré-sére ill. hiányzás miatt ismétel

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

2010/2011.

1

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

2011/2012.

4

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

2012/2013.

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2013/2014.

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2014/2015.

2

0

0

  0

1

0

0

0

0

0

0

2015/2016.

1

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016/2017.

2

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

2017/2018.

2

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

 

Eredményesen zárt tanulók száma

334 tanuló

Nem teljesítette a tanév követelményeit

20 tanuló ( 6 alsós, 14 felsős )  5,6 %

HH-s-4 fő, HHH-s 5 fő.

Szülő kérésére az első évfolyamot megismételheti

3 tanuló

Egy tantárgyból nem teljesítette a  tanév követelményét

11 tanuló ( 3,1 % )

Két tantárgyból nem teljesítette a tanév követelményét

5 tanuló (1,4 % )

Három tantárgyból nem teljesítette a tanév követelményét

---

Négy, vagy több tantárgyból nem teljesítette a tanév  követelményét

4 tanuló,  ( 1,1 % ) ebből kettő tanuló mulasztása miatt nem osztályozható.

 

 1. Tanév végi eredmények

Kitűnő bejegyzést kapott tanulók száma

104 tanuló – ez 235 kitűnő bejegyzést jelent.

Kitűnő tanulók száma

75 tanuló ( alsó 53 fő, felső 22 fő ) 21, 5%

 

 Az 1. évfolyam szöveges értékelése

Kiválóan teljesített: 1.a- 4 fő; 1.b- 5 fő

Jól teljesített: 1.a- 14 fő; 1.b- 9 fő

Megfelelően teljesített: 1.a- 3 fő; 1.b- 8 fő

Felzárkóztatásra szorul: 1.a- 3 fő; 1.b- 2 fő

Iskolai tanulmányi átlag év végén: 4,19 ( félévkor  4,14 )

 

Magatartás, szorgalom

 Kiemelt feladatunk volt a fegyelem, munka- és viselkedéskultúra, házirend ismerete, betartása.

Az ehhez kapcsolódó magatartás és szorgalom értékelése az alábbiak szerint alakultak a 201762018-as tanév végén.

 

magatartás

szorgalom

oszt./ érdemjegy

példás

változó

rossz

oszt./ érdemjegy

példás

változó

hanyag

1.a+1 magánt.

8

10

5

1

1.a+1

magánt.

9

11

4

0

1.b

13

6

4

1

1.b

9

9

6

0

2.a

13

12

1

0

2.a

    12

7

7

0

2.b

16

6

5

     0

2.b

    15

10

2

0

3.a

12

9

3

1

3.a

14

4

5

2

3.b

12

5

2

0

3.b

7

11

1

0

4.a

16

3

2

1

4.a

    11

5

6

0

      4.b

9

10

6

     0

4.b

10

10

3

2

5.a

18

5

3

0

5.a

16

8

1

1

5.b+ 1 magánt.

     6

11

5

1

5.b+1

magánt.

6

8

6

3

6.a+1 magánt.

    11

7

1

2

6.a+1

magánt.

9

8

2

2

6.b

     16

5

2

0

6.b

6

6

8

3

7.a

5

7

2

1

7.a

6

3

4

2

      7.b

3

6

     6

3

7.b

2

5

5

6

      8.a

15

1

0

0

8.a

9

7

0

0

      8.b

9

5

3

0

8.b

2

5

10

0

összesen

172

 

110

 

52

 

17

összesen

143

 

118

 

    67

23

 

 

 1. Továbbtanulási mutatók

 

2010/2011.

2011/2012.

2012/2013.

2013/2014.

2014/2015.

Gimnázium

 15 fő (23%)

 12 fő (21%)

 17 fő ( 29% )

 10 fő (20 %)

2 ( 11% )

Szakközépiskola/ szakgimnázium

 32 fő (51%)

 23 fő (40%)

 24 fő ( 40% )

 28 fő (60 %)

22 (61% )

Szakiskola

 17 fő (26%)

 21 fő (37%)

 18 fő ( 31% )

 10 fő (20 %)

12 (28% )

Összesen

 64fő (100%)

 57 fő (98%)

59 fő (100%)

48 fő(100 %)

36 (100% )

 

 

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

Gimnázium

16 fő (33%)

11 (41%)

14 fő (41%)

Szakközépiskola/ szakgimnázium

18 fő (37%)

13 (48 %)

16 fő (47%)

Szakiskola

15 fő (30%)

3  (7 %)

4fő (12%)

Összesen

49 fő (100%)

26 ( 96 %)

         1fő Hídprogram

34 fő (100%)

 

Tantárgy

8. évfolyam

8.a

8.b

magyar nyelv

3,59

4,00

3,18

magyar irodalom

3,94

4,35

3,53

történelem

3,55

4,71

3,00

angol

3,61

4,47

2,82

matematika

3,29

3,94

2,65

etika/ hit és erkölcstan

4,91

5,00

4,83

informatika

4,59

5,00

4,18

fizika

4,26

4,71

3,82

földrajz

3,64

4,35

2,94

biológia

3,79

4,53

3,06

kémia

3,35

3,88

2,82

vizuális kultúra

4,64

4,94

4,35

ének

4,47

4,94

4,00

testnevelés

4,76

5,00

4,53

 

 1. Szakkörök igénybevételének és a mindennapos testedzés lehetősége

 

A szakkör, foglalkozás megnevezése

 

    Angol

    Kémia

    Angol nyelvű drámajáték

    Kézműves

    Biológia      

    Kosárlabda

    Énekkar  

    Logikai játékok

    Fejlesztő

    Matematika

    Fizika

    Sakk

    Foci

Szivacskézilabda

    Informatika

Természetjáró

    Kerékpáros

Furulya

 

Tömegsport

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   A mindennapos testnevelés az órarend szerinti testnevelés órákon valósul meg.

   Az alsó tagozatos szabadidős foglalkozáson sávos szabadidőt szervezünk, ahol a       gyermek a választás után hetente részt vesz.

Emellett fejlesztő pedagógus és gyógytestnevelő által tartott foglalkozásokon   is résztvesznek azok a tanulók, akiknél ez indokolt.

A művészeti magániskolák szervezésében tánc és kézműves ( grafika ) szakkörök működnek.

 

 1. A hétvégi házi feladat és iskolai dolgozatok szabályai

   Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészülés és a feladatok meghatározásának elvei. - A heti szorgalmi idő hétfőtől péntekig tart (5 nap).  A felkészüléshez adott házi feladatokat e napokra tervezzük.

 - A tanítási szünetekben esetleg csak szorgalmi feladatot adhatunk tanulóinknak.

 - Az 1-4. évfolyam tanulói minden tantárgyból az iskolaotthon/egész napos iskola önálló foglalkozásain készülnek fel.

 - Optimális feladatadást alkalmazunk, figyelünk a szóbeli és írásbeli feladatok helyes arányára.

- Segítjük a házi feladatok adásával a személyre szóló differenciálást. Ezzel is támogatjuk a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, tanulóink kognitív kompetenciáinak fejlődését.

Intézményünkben a hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályairól a pedagógiai programunk 168. oldalán kapnak tájékoztatást.

 

 1. A tanév rendje, rendezvények

Szorgalmi idő:                                               2018. szeptember 3 – 2019. június 15.

 1. félév vége:                                             2019. január 25.

Félévi értesítők kiosztása:                            2019. február 1-ig

Őszi szünet:                                                   2018. október 27-november 4.

Téli szünet:                                                    2018. december 22 – 2019. január 2.

Tavaszi szünet:                                              2019. április 18-23.

 

A 6 tanítás nélküli munkanap felhasználása

 

            1 nap – pályaorientációs nap-2018.11.10.

1 nap – szakmai nap-2018.12.01.

                                            1 nap-szakmai nap-2018.12.21.

                                            1 nap-nevelési ért. – 2019.04.17.

                                            1 nap nevelési ért.-2019.06.07.

                                            1 nap DÖK nap – 2019.06.03.

 

Országos Kompetenciamérés: idegen nyelv: 2019. május 22.

                                                    szövegértés, matematika: 2019. május 29.

 

DIFER mérés 1. évfolyamon: 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelete szerint

Netfit mérés: 2019. január 9. és április 26. között

 feltöltési határidő: 2019. május 31.

 1. Nevelő-oktató munkánkhoz kapcsolódó feladataink és tanórán kívüli programjaink, rendezvényeink ütemezése

Időpont

Esemény

Felelős

2018. augusztus 24.

alakuló értekezlet

Bajnay Kornél

2018. augusztus 27.

javítóvizsga

Botfalusi Tiborné

Bujdosóné Moldván Éva

Csombók Mária

Homokiné Szabó Erzsébet Gyöngyi

Kovácsné Vitál Judit

Katona Istvánné

Kemboi-Ranyhóczki Mária

Kállai Éva

Novák Erzsébet

Németh József

Oláh Andrásné

Ráczné Balla Edit

Tóthné Rehó Judit

2018. augusztus 30.

tantestületi tanévnyitó értekezlet

Bajnay Kornél

2018. szeptember 03.

Tanévnyitó ünnepély

Bajnay Kornél

Kemboi-Ranyhóczki Mária

1. osztályos nevelők
Roma Ádám

2018. szeptember 03-07.

szülői értekezlet – alsó tagozat

osztályfőnökök

2018. szeptember 06.

diákönkormányzati alakuló ülés

„Aranytoll” pályázat meghirdetése – felső tagozat

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2018. szeptember 10-14.

szülői értekezlet – felső tagozat

osztályfőnökök

2018. szeptember 24-28.

Takarítsuk meg az iskola környékét!

Vargáné Tóth Eleonóra

2018. szeptember utolsó hete

papírgyűjtés

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2018. szeptember 28.

ügyesség-bátorság verseny:  elsősök

Tóthné Rehó Judit

Varkolyné Szakács Ildikó

2018. szeptember 28.

Csibeavató

Tóthné Rehó Judit

elsős osztályfőnökök

2018. szeptember

Atlétikai ügyességi csapatbajnokság

testnevelő tanárok

2018. szeptember

Nagy sportágválasztó

Vargáné Tóth Eleonóra

2018. szeptember

Bozsik program mérkőzései

Németh József

2018. szeptember 28.

A népmese napja – mesenézés, meseolvasás az 1-2. osztályokban, meseolvasás a 3-4. osztályokban

Botfalusi Tiborné

Kozma Zsanett

Czoborné Raffay Emese

Miszkuly Györgyné

Homokiné Szabó Erzsébet Gyöngyi

Pucsok Attiláné

Erdélyi-Szabóné Srankó Ilona

Szuhár Eszter Anett

2018. október 01.

vezetőségi értekezlet

Bajnay Kornél

2018. október

levelezős versenyek elindítása

Tóthné Rehó Judit

2018.

október 13.

Első játékvár – Bohócfesztivál.

Katona Istvánné

Erdélyi-Szabóné Srankó Ilona

pedagógusok

rendszergazda

2018. október

kirándulások osztályonként

osztályfőnökök

2018.

október 05.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

osztályfőnökök

2018.

október 10.

diákönkormányzati gyűlés

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2018. október 17.

Szülői  munkaközöségi értekezlet

Bajnay Kornél

Katona Istvánné

Czoborné RaffayEmese
SzMK elnök

2018

október 19.

1956. Októberi Forradalom ünnepe.

Kállai Éva

Vargáné Tóth Eleonóra

6. osztályos osztályfőnökök

rendszergazda

2018. október 24.

Szülői értekezlet az óvodában,

bemutatkozik iskolánk

Bajnay Kornél

Katona Istvánné
leendő elsős nevelők

2018. októbertől- 2019. márciusig

4-6. osztályok úszásoktatása

Kállai Éva

Németh József

Vargáné Tóth Eleonóra

2018. október 27-től

november 04-ig

őszi szünet

 

2018. november első hete

továbbtanulási szülői értekezlet

Bajnay Kornél

Kállai Éva

Vargáné Tóth Eleonóra

2018. november 05.

vezetőségi értekezlet

Bajnay Kornél

 

2018.

november 07.

diákönkormányzati gyűlés

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2018. november 09.

második játékvár

Czoborné Raffay Emese

Tóth Istvánné

2018. november 10.

pályaorientációs nap

(2018. november 2.

„A” hét péntek)

osztályfőnökök

2018. november 12.

óvónők látogatása az első osztályokban (utánkövetés)

Varkolyné Szakács Ildikó

Kozma Zsanett

Botfalusi Tiborné

Tóthné Rehó Judit

2018. november 12.

fogadóóra

pedagógusok

 

2018. november 15.  7:45 óra

 

hangverseny

6. osztályos osztályfőnökök

Bujdosóné Moldván Éva

2018. november utolsó hete

A „Legszebben olvasó diák” házi hangos olvasási verseny 4. évfolyam.

Erdélyi-Szabóné Srankó Ilona

Szuhár Eszter Anett

2018. november

„Dobd a kosárba” Jamboree

Kállai Éva

2018. december 01.

Szakmai nap-

áthelyezett munkanap (2018. december 24.

„A” hét hétfő)

BajnayKornél

2018. december első hete

korcsolyázás

Vargáné Tóth Eleonóra

2018. december 03.

vezetőségi értekezlet

Bajnay Kornél

2018.

december 03-07.

helyi helyesírási verseny

Kovács Zsolt

Oroszné Sápi Andrea

Tóth Gabriella

2018. december 05.

diákönkormányzati gyűlés

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2018.

december 07.

Mikulás klubdélután (alsó tagozat)

alsós osztályfőnökök

2018.

december 07.

Mikulás disco (felső tagozat).

Kemboi-Ranyhóczki Mária

Oláh Andrásné

osztályfőnökök

rendszergazda

2018. december 10.

karácsonyi forgatag

Hostyisóczkiné Szakács Ildikó

Kozma Richárd

Szuhár Eszter Anett

Tóth Istvánné

2018. december 15.

áthelyezett munkanap (2018. december 31.

„B” hét hétfő)

 

2018.

december 19-20.

karácsonyi műsor

Bujdosóné Moldván Éva

Homokiné Szabó Erzsébet Gyöngyi

Pucsok Attiláné

6. osztályos osztályfőnökök

rendszergazda

2018. december 21.

szakmai nap

Bajnay Kornél

2018. december 22-től – 2019. január 02-ig

téli szünet

 

2019. január 07.

vezetőségi értekezlet

Bajnay Kornél

2019. január 9. – április 26. között

NETFIT mérés

Vargáné Tóth Eleonóra

testnevelést tanítók

2019. január 09.

diákönkormányzati gyűlés

Kemboi-Ranyhóczki Máéria

 

 

 

2019.

január 14.

harmadik játékvár

Miszkuly Györgyné

Hostyisóczkiné Szakács Ildikó

2019. január 25.

osztályozó értekezlet

minden nevelő

2019. január utolsó hete

korcsolyázás

Vargáné Tóth Eleonóra

2019. január 30.

LOGO informatikai házi verseny 3-5. évfolyam

Oláh Andrásné

2019. február 01-ig

szülők értesítése a félévi eredményekről

osztályfőnökök

2019.február 04.

vezetőségi értekezlet

Bajnay Kornél

2019. február 4-8.

szülői értekezletek

osztályfőnökök

2019.

február 06.

diákönkormányzati gyűlés

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2019.február 08.

félévi értekezlet

Katona Istvánné

Ráczné Balla Edit

Tóthné Rehó Judit

Vargáné Tóth Eleonóra

2019.

február 11.

negyedik játékvár

Czoborné Raffay Emese

Tóth Istvánné

2019. február 14.  7:45 óra

hangverseny

6. osztályos osztályfőnökök

Bujdosóné Moldván Éva

 

2019. február 15.

Zrínyi Ilona matematika verseny

Oláh Andrásné

2019. február 16.

szülői munkaközösség által szervezett jótékonysági bál

Katona Istvánné

Szmk elnök

2019. február 22.

farsang

osztályfőnökök

Kemboi-Ranyhóczki Mária

Sasfalvi Tiborné
Szuhár Eszter Anett

2019. február 25.

a kommunizmus áldozatainak emléknapja

Kovács Zsolt

Csombók Mária

2019.

március 01.

„Kitárul a világ” megyei angol tesztmegoldó verseny

Csombók Mária

Hederman Lászlóné

Kemboi-Ranyhóczki Mária

Novák Erzsébet

Ráczné Balla Edit

rendszergazda

2019. március 04.

vezetőségi értekezlet

Bajnay Kornél

2019.

március 06.

diákönkormányzati gyűlés

 

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2019. március 07.

„Miért haragszunk a parlagfűre” városi környezetvédelmi pályázat

Pucsok Attiláné

2019. március 08.

LOGO informatika területi verseny

Oláh Andrásné

2019.

március 14.

Petőfi-nap- ünnepi megemlékezés

Erdélyi-Szabóné Srankó Ilona

Szuhár Eszter Anett

2019. március 18.

Petőfi megyei rajzverseny,

a „Kitárul a világ” megyei angol tesztmegoldó verseny eredményhirdetése

Tóthné Rehó Judit

Kemboi-Ranyhóczki Mária

Csombók Mária

rendszergazda

2019. március 18-22.

Fenntarthatósági témahét

Tóthné Rehó Judit

Vargáné Tóth Eleonóra

2019.

március 18.

A Víz világnapja

Hostyisóczkiné Szakács Ildikó

Kállai Éva

2019. március 19.

egészségnap

Kállai Éva

Könnyűné Kőrizs Judit

2019. március 20.

papírgyűjtés

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2019. március 21.

egészséges életmód vetélkedő

Kállai Éva

Könnyűné Kőrizs Judit

2019. március 22.

iskolai kirándulás – ÖKO nap a természetben

osztályfőnökök

2019. március 27.

nyílt tanítási nap első osztály

leendő elsős tanítók

2019. március 28.  7:45

hangverseny

osztályfőnökök

 

2019. április 08.

fogadóóra

pedagógusok

2019. április 08.

vezetőségi értekezlet

Bajnay Kornél

2019. április 08-12.

Digitális témahét.

Oláh Andrásné

2019. április 10.

diákönkormányzati gyűlés

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2019. április 16.

Holokauszt emléknap

7-8. osztályos osztályfőnökök

2019. április 17.

nevelési értekezlet

Bajnay Kornél

2019. április 18-tól - április     23-ig

tavaszi szünet

 

2019. április

Móra labdarúgó kupa

Németh József

2019. április

labdarúgó diákolimpia

Németh József

2019. május 06.

vezetőségi értekezlet

Bajnay Kornél

2019. május 06.

fogadóóra

osztályfőnökök

2019. május 07.

Petőfi labdarúgó kupa

Németh József

Vargáné Tóth Eleonóra

2019.

május 08.

diákönkormányzati gyűlés

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2019. május 13.

ötödik játékvár

Czoborné Raffay Emese

Tóth Istvánné

Miszkuly Györgyné

Hostyisóczkiné Szakács Ildikó

2019. május 22.

országos kompetenciamérés – idegen nyelvi mérés

Hederman Lászlóné

2019. május 29.

országos kompetenciamérés – magyar, matematika.

Hederman Lászlóné

2019. május utolsó hete

a „Legjobb ……” házi versenyek lebonyolítása  1-4. évfolyam

Katona Istvánné

Tóthné Rehó Judit

2019. május

„Dobd a kosárba” Jamboree

Kállai Éva

2019. május

atlétikai diákolimpia

testnevelő tanárok

2019. május 31.

DÖK nap

Kemboi-Ranyhóczki Mária

Kállai Éva

Vargáné Tóth Eleonóra

2019. június 03.

fordított nap

Kemboi-Ranyhóczki Mária

osztályfőnökök

rendszergazda

2019.

június 04.

Nemzeti összetartozás napja

Kovács Zsolt

Roma Ádám

2019. június 04.

vezetőségi értekezlet

Bajnay Kornél

2019. június 07.

nevelési értekezlet

 

2019. június 08.

leendő első osztályos szülői értekezlet

leendő elsős tanítók

2019. június 12.

osztályozó értekezlet

minden nevelő

2019. június 13.

8. osztályos bankett

Kállai Éva

Vargáné Tóth Eleonóra

2019.

június 14. (17:00)

ballagás

Kállai Éva

Vargáné Tóth Eleonóra

2019.

június 20. (17:00)

tanévzáró ünnepély

Bajnay Kornél

Kemboi-Ranyhóczki Mária

2019. június 26.

tantestületi tanévzáró értekezlet

minden nevelő

 

Minden olyan program, ami előre nem tervezhető, de része a tanórán kívüli nevelésnek.

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 03.

 

                                                                                               Bajnay Kornél

                                                                                           tagintézmény-vezet